Verksamhet

"Ungdomsföreningen grundades i oktober år 1905. I början samlades man sommartid utomhus, vintertid i traktens skolor. Den 1 november år 1931 invigdes Furuhed, som fick namnet av de omkringstående furorna. Föreningens verksamhet gick ut på att samla unga och gamla till trivsam samvaro med läsning, sång, dans och teater. Under en lång tid spelades teater och revyer på Furuhed. Folkdans dansades och Bingo spelades flera år ..."

Vad händer idag på Furuhed?

  • Jumppa på måndag och onsdag kl. 19.00.
  • Yoga på tisdag kl. 18.00.