Bli medlem

Om du inte ännu är medlem och vill bli det, gör så här: Betala medlemsavgiften 4€ per person på föreningens konto AKTIA FI79 4055 2150 0003 49. Meddela namn, adress, ev. e-post och allas födelsedatum i meddelande fältet. När vi fått in betalningen, tillägger vi er i vårt medlemsregister och du kan med din familj delta i alla händelser föreningen ordnar.

Det är mycket viktigt att vi har så många unga medlemmar och en så aktiv verksamhet som möjligt. Det är i dagens läge dyrt att underhålla ett stort föreningshus. Därför är Föreningen även tacksam för allt övrigt stöd som vi kan få.Namn:
Adress:
Postnummer:
Postanstalt:
E-mail:
Meddelande:
Bildens siffror / bokstäver: